O Artotéce města Plzně

Vážení a milí milovníci umění,

vítáme Vás na stránkách Artotéky města Plzně. Artotéka města Plzně je systémovým projektem podpory výtvarného umění ve městě Plzni, který je živou kolekcí současného lokálního výtvarného umění. Projekt Artotéky města Plzně připravili v roce 1995 pracovníci Odboru kultury Magistrátu města Plzně pod vedením tehdejšího vedoucího odboru, pana Vladimíra Líbala.

Založení Artotéky města Plzně bylo schváleno k 1. 1. 1996 usnesením RMP č. 512 ze dne 5. 10. 1995. Výběr uměleckých děl pro zařazení do kolekce Artotéky města Plzně je realizován Komisí Artotéky města Plzně, která byla zřízena Radou města Plzně jako poradní a iniciativní orgán rady.

V současné době Artotéka města Plzně zahrnuje 302 výtvarných děl v celkové hodnotě přes 4,7 mil. Kč a jsou v ní zastoupeni významní umělci plzeňské oblasti, jako jsou např. Jiří Patera, Miroslav Tázler, zástupci plzeňské malířské školy 70. – 80. let 20. století (tzv. Paterův kroužek) – V. Havlíček, V. Malina, M. Maur, J. Samec a další. Dále jsou ve sbírce zastoupena díla Bronislava Losenického, Květy Monhartové, Jarmily Dytrychové, Marie Lacigové, Jiřího Rataje, Benedikta Tolara aj. Obraz Ladislava Sutnara, světového designéra a plzeňského rodáka, nazvaný „Venuše/Plzeň je žena“, je v dlouhodobé výpůjčce Západočeské galerie v Plzni.

Mezi nejstarší díla v Artotéce města Plzně patří soubor grafik a kreseb Karla Votlučky (1896-1963), někdejšího člena Umělecké skupiny, založené roku 1919 a považované za první výtvarný spolek ve městě. Kolekce prezentuje i tvorbu mladých autorů, např. Šárky Trčkové (1965-2015), Benedikta Tolara (*1975), Luďka Míška (*1976) či Štěpánky Bláhovcové (*1981), která je držitelkou několika prestižních zahraničních ocenění za grafický design.

Posláním Artotéky města Plzně je spojení přímé podpory aktuální výtvarné tvorby s prezentací autorů ve veřejných městských budovách. Město, vyjma celoroční prezentace originálních uměleckých děl ve veřejném prostoru, také zapůjčuje díla na výstavy a další akce. Odbor kultury MMP organizuje pravidelné prezentace sbírky, naposledy v rámci velké výstavy „20 let Artotéky města Plzně“ (1996-2016).

Za dobu své existence se Artotéka města Plzně stala významnou pamětí vývoje plzeňského umění a kulturní historie města.

 

PhDr. Květuše Sokolová
vedoucí odboru
Odbor kultury
Magistrátu města Plzně

 

září 2021

© Artotéka města Plzně