O Artotéce města Plzně

Vážení a milí milovníci umění,

vítáme Vás na stránkách Artotéky města Plzně. Artotéka města Plzně je systémovým projektem podpory výtvarného umění ve městě Plzni, který je živou kolekcí současného lokálního výtvarného umění. Projekt Artotéky města Plzně připravili v roce 1995 pracovníci Odboru kultury Magistrátu města Plzně pod vedením tehdejšího vedoucího odboru, pana Vladimíra Líbala. Hlavní myšlenkou celého projektu bylo prezentovat současné umění plzeňských autorů ve veřejných prostorech města a podporovat tvorbu plzeňských a s Plzní spjatých umělců.

Založení Artotéky města Plzně bylo schváleno k 1. 1. 1996 usnesením RMP č. 512 ze dne 5. 10. 1995. Výběr uměleckých děl pro zařazení do kolekce Artotéky města Plzně je realizován Komisí Artotéky města Plzně, která byla zřízena Radou města Plzně jako poradní a iniciativní orgán rady.

V současné době Artotéka města Plzně zahrnuje přes 160 výtvarných děl v celkové hodnotě přes 4 mil. Kč a jsou v ní zastoupeni významní umělci plzeňské oblasti, jako jsou např. Jiří Patera, Miroslav Tázler, zástupci plzeňské malířské školy 70. – 80. let 20. století (tzv. Paterův kroužek) – V. Havlíček, V. Malina, M. Maur, J. Samec a další. Dále jsou ve sbírce zastoupena díla Bronislava Losenického, Květy Monhartové, Jarmily Dytrychové, Marie Lacigové, Jiřího Rataje, Benedikta Tolara aj. Obraz Ladislava Sutnara, světového designéra a plzeňského rodáka, nazvaný „Venuše/Plzeň je žena“, je v dlouhodobé výpůjčce Západočeské galerie v Plzni.

V průběhu existence Artotéky města Plzně bylo 15 výtvarných děl darováno statutárním městem Plzeň jednotlivým oceněným, například při konání slavnostního Zastupitelstva města Plzně a udílení Ceny 1. června. Jednalo se např. o díla Jiřího Patery, Jaroslava Zapletala, Jarmily Dytrychové, Jana Vlčka nebo Jiřího Kornatovského.

V prosinci 2015–lednu 2016 zorganizoval Odbor kultury MMP ve spolupráci s Galerií města Plzně výstavu „20 let Artotéky města Plzně“ (1996-2016) – výběr z kolekce děl současného výtvarného umění v majetku města Plzně. V březnu 2016 schválila Rada města Plzně usnesením č. 208 jmenování nových členů Komise Artotéky města Plzně a došlo též ke změně Statutu Artotéky města Plzně.

Posláním Artotéky města Plzně je spojení přímé podpory aktuální výtvarné tvorby s prezentací autorů ve veřejných městských budovách. Tento projekt navazuje na tradiční kulturní mecenášství města Plzně a stává se zajímavou živou kolekcí současného plzeňského umění.

Za dobu své existence se Artotéka města Plzně stala významnou pamětí vývoje plzeňského umění a kulturní historie města.

 

PhDr. Květuše Sokolová
vedoucí odboru
Odbor kultury
Magistrátu města Plzně

 

leden 2018

© Artotéka města Plzně