Klement Štícha

8. 1. 1933, Chlum u Zbiroha - 11. 4. 2013, Plzeň

Studium na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství ukončil v roce 1952. Ve volné tvorbě se samostatně zabýval výstavnictvím a interiérovou tvorbou, neztrácel však ze zřetele i další tvorbu, zaměřenou na malbu, grafiku, aradekory aj. S výstavní prezentací své volné tvorby započal v roce 1960 a od té doby se pravidelně zúčastňuje členských výstav ZKO SČVU (Zpč. krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců), výstav poplenérových, tematických aj. V zahraničí vystavoval na kolektivních expozicích v NDR a BLR. Svoji tvorbu představil na samostatných výstavách v Plzni (1969, 1977, 1984, 1988), ve Fr. Lázních (1972) a Karlových Varech (1985). V letech 1967-1980 působil jako hlavní architekt mezinárodní výstavy Ex Plzeň. V roce 1967 se podílel na architektonickém řešení Libereckých výstavních trhů. Velmi početné jsou jeho architektonické návrhy a realizace. Od 18.října 1990 je členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Plzeňský malíř a architekt se v posledních letech věnoval malbě měst a městeček Plzeňského kraje. Na mnoha jeho obrazech, kresbách i grafikách bylo znázorněno slunce – symbol tepla i radosti.
© Artotéka města Plzně