Jan Jelínek

5. 12. 1947, Praha

Jan Jelínek žije a tvoří od roku 1966 v Plzni. Absolvoval soukromá výtvarná studia, pracoval jako propagační výtvarník a malíř dekorací v DJKT, výtvarník propagace v ČSAD, Plzeňském Prazdroji, šéfredaktor týdeníků Plzeňské noviny a Plzeňské listy. Rozsáhlá výtvarná tvorba Jana Jelínka zahrnuje malbu, grafiku, objekty, fotografii a performance, je i literátem a divadelníkem. Jeho charakteristickým projevem je zejména malba imaginativního zaměření, dílo „Neobjevení chrámu“ ze 70. let je reprezentativní a vrcholnou ukázkou jeho tvorby.

Jan Jelínek měl zhruba desítku samostatných výstav převážně v Plzni a zúčastnil se zhruba stejného počtu kolektivních výstav, naposledy výstavy Jiná skutečnost.
© Artotéka města Plzně