Jan Havlic

27.6.1938 Plzeň – 29.9.1990 Plzeň

Akademický malíř Jan Havlic se narodil v Plzni na Slovanech, kde od mala kamarádil s dalším slavným plzeňským rodákem – Karlem Gottem. Od dětství oba dobře malovali, nakonec Karel Gott se stal slavným zpěvákem, Jan Havlic zůstal u malby. Po gymnáziu pokračoval ve studiu výtvarné výchovy na pedagogické fakultě v Plzni, studium ale nedokončil. Od roku 1967 se plně věnoval výtvarné práci - soustředil se na malbu krajiny, veduty, zátiší i figurální malbu a portréty. Jeho díla se vyznačují expresivním charakterem, uvolněným rukopisem, pružnou rozvinutou linií.
Vytvořil také aradekory, keramické i skleněné mozaiky.
Zúčastnil se řady členských výstav SČVU, realizoval množství autorských výstav
Nejen v Plzni.
Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Středočeské galerie v Praze, Západočeské galerii v Plzni.
© Artotéka města Plzně