Karel Votlučka

1. 10. 1896, Plzeň - 2. 6. 1963, Plzeň

Karel Votlučka studoval na AVU v Praze u prof. Jana Preislera, v jehož ateliéru mohl získat mnohostranně otevřený modernistický názor. Progresivní umělecký vývoj mohl sledovat a vstřebávat i prostřednictvím bohatého výstavního programu v Praze. Na výstavě Umělecké skupiny v Plzni r. 1919 byl podle B. Polana v Plzni jediným, kdo evokoval v pracích zabývajících se tematikou plzeňské architektury přímé spojení s kubismem. Konzervativní plzeňské kulturní prostředí však progresivním výtvarným proudům nakloněno nebylo, a „…tak zřejmě zůstalo v historii jeho výtvarného vývoje bouřlivácké vystoupení s plzeňskou Uměleckou skupinou sice mezi Plzeňany nejsilnějším, ale v jeho životě ojedinělým“ (B. Losenický). Do blízkosti kuboexpresionismu jej dovedl vedle přímých vlivů a převládající tematiky jeho práce – historické architektury, smysl pro konstruktivně definovanou morfologii a výtvarnou skladbu, který rozvinul na počátku 20. let v řadě kubizovaných portrétů (litografie B. Smetany, řada linorytů – G. Apollinaire, S. Mallarmé). Tuto výtvarnou tendenci lze chápat i jako odkaz specificky domácího dědictví v lomené lineární morfologii zde dlouho přežívající gotiky a složité prostorové skladby a plastických forem dynamického baroka, výsostně pak barokní gotiky rozvinuté zejm. v díle J. B. Santiniho (B. Losenický). Kubistická skladebnost a morfologie je, vedle prvků ještě doznívajícího secesního symbolismu, někdy i v určité syntéze s nimi, převládajícím výtvarným principem Votlučkovy drobné knižní grafiky, zejména v sérii ex libris, jež věnoval předním osobnostem plzeňské kultury (herečka M. Rosůlková, etnograf L. Lábek. V Artotéce města Plzně je i ex libris Karla Peroutky, bratra slavného Ferdinanda Peroutky). Smyslem pro pevné skladebné schéma a lapidární znakovou řeč evokují některé z těchto prací tvorbu Josefa Čapka.
Na výstavě Umělecké skupiny v Plzni r. 1919 zapůsobil na B. Polana avantgardním charakterem své práce a jejím vztahem ke kubismu. Karel Votlučka byl významným autorem výstavního projektu Ohlasy kubismu v Plzni (GmP, 2001, katalog). Jeho dílo dosud čeká na celkové zhodnocení.
© Artotéka města Plzně