Slavěna Jandová

2.7.1941 Plzeň

Celoživotně se zabývá textilní výtvarnou tvorbou - zejména ručně vázaným a tkaným tapiseriím, paličkované krajce, batice, malbě na hedvábí, autorskému oděvu a textilním doplňkům.
Více než 45 let se věnuje také netkané vlněné tapiserii – aradekoru, který vznikl v Kdyňských přádelnách v 60. letech. Možnosti této speciální výtvarné techniky rozvíjela od samého počátku, ráda experimentovala a vytvářela i aradekorová trojrozměrná díla, vlastně textilní plastiky.
Po studiích na Pedagogické fakultě v Plzni založila na ZČU textilní ateliér, který vedla do r. 2011. Inspiraci pro svoji tvorbu nachází především v přírodě, cizích krajích. Velký vliv na vznik mnoha děl měla její návštěva Islandu.
Svoji obsáhlou tvorbu prezentovala na mnoha výstavách i v zahraničí – ve Francii, Rakousku, Německu, Švédsku, Dánsku, pravidelně se zúčastňovala unijních výstav, textilních sympozií a výstav TEXTIL.
Její tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.
© Artotéka města Plzně