Marcela Kubíková

18. 6. 1962, Jablonec nad Nisou

Marcela Kubíková vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Svůj umělecký projev opírá výrazově a tematicky o bravurní a přesvědčivou imitativní kresbu. Ta jí umožňuje pracovat s iluzí reálných objektů a měnit jejich virtuální realitu v estetickém i obsahové smyslu, ať do podoby imaginárních „věcných světů“, nebo fantaskních mutací reality. Zachycuje například precizní hyperrealistickou kresbou všední předměty v kumulativní sestavě, takže vznikají jakési parasurrealistické imaginativní scenérie. Prostřednictvím přesvědčivého zobrazení předkládá diváku sugestivní vize přeludných, příznačně poněkud děsivých metamorfóz a mutací těla. Tady autorčiny práce připomínají obdobně drastické vize Petra Orieška. Bývají však současně spojeny s určitým humanistickým, často etickým poselstvím a v tomto směru jsou blízké také tvorbě Jiřího Anderleho. Právě do této polohy patří i práce získaná do Artotéky města Plzně.
Kubíková pracuje v neobvykle velkých, spíše obrazových formátech klasickými technikami tužky či perokresby, které umožňují velmi detailní, naturalistické znázornění. Její práce se vyznačují nejen vzrušující představivostí a vysokou mírou estetické atraktivity, ale rovněž zřetelným etickým poselstvím.

Marcela Kubíková se od roku 2000 pravidelně zúčastňovala středoevropského, později Mezinárodního bienále kresby v Plzni. V roce 2000 si z bienále odnesla zvláštní cenu primátora města Plzně, v roce 2006 získala čestný certifikát nejvyšší kvality.
© Artotéka města Plzně