Vladivoj Havlíček

11. 2. 1950, Budyně nad Ohří

Patří mezi početnou skupinu malířů, kteří prošli školením v pověstných výtvarných kurzech malíře a vynikajícího pedagoga Jiřího Patery (viz zde). Vladivoj Havlíček sem nedocházel sice dlouho, zato s J. Paterou konzultoval tvůrčí problematiku soukromě – jak patrně vyhovovalo nekolektivnímu typu Havlíčkovy osobnosti. Havlíček, tak jako jiní, kultivoval u Patery smysl pro harmonickou traktaci obrazové plochy, také on se, snad pod Paterovým vlivem, orientoval zprvu koloristicky; jeho práce měly zřetelný expresivní náboj – Havlíček těmito prostředky zpracovával v 80. letech figurální tematiku s patrným existenciálním podtextem. Tento názor ustoupil v 90. letech, ve zralé fázi Havlíčkova života a tvorby desubjektivizovanému, soustředěnému projevu, který pracuje s jemně tónovanými, vrstvenými monochromními plochami, tematizujícími princip neohraničených pravidelných struktur intuitivního univerzálního řádu. Koloristická citlivost zůstala v tlumené tónové škále přítomna, expresivní rukopis však zcela ustoupil měkkému, jemně rozostřenému rukopisu, kterým klade malíř v opakovaných vrstvách na plochu geometrickou osnovu, vycházející z všedních i spekulativních podnětů (pletivo, stíny předmětů, obrysy imaginárních geometrických těles). Proces malby se zdá zpřítomňovat dlouhé časové fáze koncentrace, upozaďující tvůrčí subjektivitu ve prospěch zobecňujícího, univerzálního principu. Tuto zralou kapitolu autorovy tvorby představuje i dílo z Artotéky města Plzně. V 90. letech otevřel Vladivoj Havlíček v Plzni soukromou galerii Trigon Gallery, orientující se na české umění 50. – 70. let. Vysoká úroveň programu galerie zřetelně přispívá ke kultivaci veřejného výtvarného života v Plzni.

Samostatně vystavuje od počátku 80. let, zejm. v Plzni, od stejné doby se účastní kolektivních výstav plzeňského výtvarného umění (např. Plzeňská pěna, Německo, 1991), účastnil se Mezinárodního bienále kresby v Plzni (1996), účastnil se výstavy Kolorismus – Jiří Patera a jeho škola v Plzni (GmP, 2003, katalog), významnou samostatnou výstavu mu v r. 2000 uspořádala Galerie Klatovy-Klenová.
© Artotéka města Plzně