Jiří Hudec

25. 10. 1955, Plzeň

Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Plzni (1971–1975) studoval na Pedagogické fakultě v Plzni (1975–1979) – obor český jazyk a výtvarná výchova. Po absolvování vojenské služby vystřídal několik dělnických profesí, 8 let pracoval v Expozituře Archeologického ústavu ČSAV v Plzni. V té době se postupně vracel k vlastnímu uměleckému vyjádření. Krátce byl zaměstnán v podniku Vodní zdroje Praha.
Po roce 1989 se věnoval především užité grafice na různých působištích (např. art director časopisu Xantypa), s přestávkami kreslil a maloval, posléze se věnoval i drobným keramickým plastikám.
Hudcova volná tvorba se rozvíjí ve dvou základních směrech: hyperrealistické kresby tužkou a plošné barevné kompozice s předmětným základem i ryze abstraktní geometrické sestavy, opírající se o princip opakování a pravoúhlé sítě. V současnosti autor přechodně žije a tvoří v Jihlavě. Vystavoval na několika skupinových výstavách, samostatně v Galerii Esprit v Plzni v roce 2000.
© Artotéka města Plzně