Vladivoj Kotyza

30. 11. 1943, Praha

V letech 1961–1966 vystudoval AVU v Praze v oboru malby a restaurátorství pod vedením Vojtěcha Tittelbacha, Arnošta Paderlíka, Antonína Pelce a Bohuslava Slánského, legendy české restaurátorské školy. Získal zde brilantní řemeslnou výbavu, která mu umožnila plně rozvinout osobitý realistický projev. Jeho základem je přesná konstruktivní kostra kresby a suverénní imitační akribie využívající širokou škálu malířských fines. V šedesátých letech rozvinul osobitý hyperrealistický projev, tematicky těžící z poetiky science-fiction. Nejasný časově prostorový rámec stojí v napětí k detailně přesnému zobrazení fantastického výjevu a vyvolává magický dojem. Do poloviny sedmdesátých let si Kotyza vytvořil základní tematický rejstřík, který lze rozdělit do několika námětových okruhů: snové vize / relikty / prostory. Snové výjevy odkazují ke zmíněné fantastické literatuře a dokládají určité surrealistické souvislosti Kotyzova pohledu. Relikty se zaměřují na poetiku odvržených věcí, z nichž vyzařuje bezděčná přítomnost existence. Prostory se vztahují k magické povaze našeho vnímání prostorové sféry. Všechny tematické okruhy spojuje koncentrace na magický rozměr skutečnosti. Nejen tímto zájmem, ale i preciózním technickým provedením má Kotyzovo umění nejblíže k magickému realismu, který pracuje s reálnou podobou světa v momentu bezčasého strnutí anebo nenásilně kombinuje skutečnost a vizi. V posledních letech se těžištěm malířova zájmu stal přírodní prostor, zejména prostor lesa. K tomuto okruhu patří i obraz zakoupený do Artotéky města Plzně.

Od konce šedesátých let vystavuje Vladivoj Kotyza na členských výstavách SČVU, nyní UVU plzeňské oblasti. Samostatně představil svoji tvorbu v roce 1974 v Plzni. V roce 2001 mu uspořádala retrospektivní výstavu Západočeská galerie v Plzni. Vladivoj Kotyza se zúčastnil řady významných tematických výstav: Skutečnost a iluze. Tendence českého radikálního realismu (Alšova jihočeská galerie, 1993), Les (Galerie města Plzně, 2005), Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě (Galerie města Plzně, 2006) a Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v plzeňské tvorbě (Galerie města Plzně, 2008). Vladivoj Kotyza vytvořil v Plzni několik monumentálních realizací (malířský triptych ve FN v Plzni z roku 1984, nástěnná malba Theatrum mundi v proluce v Křižíkových sadech v Plzni z roku 2001). Vladivoj Kotyza je zastoupen ve sbírkách AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Chebu, Galerie Klatovy / Klenová, Západočeské galerie v Plzni.
© Artotéka města Plzně