Vladimír Líbal

11. 11. 1954, Mělník

Vystudoval SUPŠ v Praze, tvrdý normalizační režim tehdejší doby mu neumožnil ve studiu pokračovat – Vladimír Líbal patřil k lidem, kteří se v dusné atmosféře 70. a 80. let snažili uplatňovat základní atributy svobodného života, lidského i kulturního, a byl proto totalitním režimem také náležitě „oceňován“. Živil se ve výtvarné propagaci, věnoval se nejrůznějším kulturním aktivitám výtvarným, divadelním i literárním na okraji či za okrajem legality. Nekonformnost pronikala i do způsobu jeho výtvarného vyjadřování, jež se odehrávalo mimo oficiální scénu ve společenství plzeňské skupiny ARS. Posléze si dokončil vysokoškolské vzdělání na Ústavu umění a designu Zpč. univerzity v Plzni. Po nastolení demokratických poměrů se Vladimír Líbal angažuje politicky i kulturně, podílí se na novém vytváření kulturní sféry v Plzni, řadu let pracoval jako vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně, poté na Odboru kultury Plzeňského kraje.
Vladimír Líbal má vrozený smysl pro hravou karikaturní kresebnou zkratku, již dokáže uplatnit v kontextu jemně podvratného humoru. Karikatuře i užité grafice se stále aktivně věnuje, vedle této tvorby však vytváří i autonomní výtvarné práce – také zde hraje důležitou roli ironie a sebeironie s osvobozujícími účinky. Tyto práce se dotýkají pop-artové estetiky a tematiky; v tomto rámci vznikají např. kresby parafrázující odlehčeným tónem schematizované podoby moderny (např. právě kubismu), odtržené od jejich původního tvůrčího momentu. Námětem Líbalových perzifláží mohou být různé „normy a estetiky“, ztvárněné jako typové modely, pohybující se spolu s ostatním oběživem v konzumní v sféře. Smysl pro konstrukční řád je zřetelný v asamblovaných reliéfech, jakýchsi bezesmyslných technicistních strukturách, které se stávají poetickými civilizačními zátišími a strojky sui genesis. K tomuto typu tvorby patří i práce z Artotéky města Plzně.

Vladimír Líbal představil svou tvorbu na Mezinárodním bienále kresby v Plzni, jeho práce byla zařazena na výstavu Ohlasy kubismu v Plzni (GmP, 2001, katalog). Na širší zhodnocení autorovo dílo dosud čeká.
© Artotéka města Plzně