Karel Syka

21. 9. 1949, Plzeň

Karel Syka, vystudoval výtvarnou výchovu na PF v Plzni u Fr. Kolihy a Jana Weniga. Působil jako propagační výtvarník a zejména jako výtvarný pedagog, v současné době působí jako ředitel Základní umělecké školy v plzeňské Jagellonské ulici a zároveň je ředitelem 1. československé galerie dětského výtvarného projevu – Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni.

Vedle rozsáhlé odborné a občanské činnosti má Karel Syka na svém kontě řadu samostatných výstav, z nichž ta poslední, jubilejní výstava k jeho šedesátinám, byla k vidění koncem roku 2009 v Galerii Jiřího Trnky v Plzni. Jeho malířská a kreslířská tvorba (působí rovněž v oblasti užité grafiky a designu) se pohybuje v oblasti mezi reálným a snovým světem, dokladem toho je i Sykův obraz Fragmenty, který patří k jeho charakteristickým dílům.
© Artotéka města Plzně