Josef Hrubý

10. 5. 1932, Černětice u Volyně - 19.7.2017, Plzeň

Básník, překladatel, účastník výtvarného života, studoval na obchodní škole a dokumentární tvorbu na pražské FAMU. Pracoval naposledy jako ředitel Krajské knihovny v Plzni. V roce 1969 byl ze své funkce odvolán z politických důvodů. Později pracoval v památkové péči až do svého penzionování. V rozmezí let 1968 – 1988 měl zákaz publikační činnosti a jeho díla byla vyřazena z knihoven. Už v šedesátých letech založil literární skupinu Červen, v těchto letech navazoval spolu s Fr. Fabianem kontakty s německými spisovateli (Volker Braun, W. P. Schnetz, Reiner Kunze, Hanns Cibulka, H. Böll, G. Grass etc.) Chystané antologie německé, rakouské a švýcarské poezie byly zastaveny v tisku. Po roce 1989 byl Josef Hrubý jedním ze zakladatelů Střediska západočeských spisovatelů. Od té doby byl také členem předsednictva českého PEN klubu v Praze. Je též členem evropského sdružení KOGGE, internacionálního sdružení RSGI etc. Je autorem šestnácti sbírek básní a dalších více než dvaceti bibliofilských tisků, které vydával s předními grafiky (Cyril Bouda , Karel Demel, Vladimír Suchánek, Oldřich Kulhánek, Ludmila Jiřincová, Jiří Brázda, Přemysl Rolčík a další)
Básnické sbírky byly přeloženy do němčiny (8 sbírek), do francouzštiny (3 sbírky), další knihy vyšly holandsky, italsky a arabsky. Básně v antologiích také vyšly španělsky, polsky, maďarsky, anglicky a čínsky. Josef Hrubý se zúčastnil několikrát básnických festivalů (Makedonie, Slovinsko, Francie, Kolumbie, Slovensko ad.) V posledních dvaceti letech uspořádal doma i v zahraničí četná čtení. K jeho výtvarným aktivitám patří členství ve skupině Kontakt a P 89, doma i v zahraničí vystavoval koláže. Josef Hrubý také překládá slovenskou a německou poezii. Knižně vyšly překlady knih G. Droogenbrota, R. Walla, M. Janacse, Fr. Brandla, M. Chobota a dalších. Autor je nositelem mnohých literárních cen: Magnesia litera, Západočeské ceny, Ceny města Plzně, Polanovy ceny, aj.
© Artotéka města Plzně