David Šlajs

29. 8. 1979, Plzeň

V letech 1995 – 1999 vystudoval výtvarný obor na PF v Plzni, od r. 2005 studuje scénografii na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Vedle volné tvorby spolupracuje s divadlem a filmem (scénografie představení Racek, hudební divadlo Karlín, Praha, 2004). Je iniciátorem různých kulturních projektů (výstavní projekt Czech.arny v bývalé nádražní budově Plzeň-Jižní předměstí, 2003 – 2005hlavní výtvarník projektu Noci v Mauzoleu, Památník na Vítkově, 2006) a spoluzakladatelem uměleckého sdružení „Depresivní děti touží po penězích“. Během studií na PF v Plzni si David Šlajs vytvořil výtvarný projev založený na expresivní tvarové zkratce, umocněné výraznou funkcí barvy. Věcný či figurativní motiv redukuje do znakově karikaturní podoby odkazující k stylovému proudu art-brut, aktuálněji k neo-expresionismu 80. let. V následujícím vývoji získávají v obrazové ploše určující význam prostor a světlo, formy se redukují, rozplývají v mlžně rozostřené atmosféře malby vytvářené technikou rozmývaného pastelu, práce získávají určitý meditativní charakter a lyrickou hodnotu. Někdejší barevná intenzita ustupuje tlumeně prosvětleným monochromatickým plochám, expresivní znakové gesto se nyní uplatňuje spíše jako jemný, sofistikovaný zásah, evokující nicméně i v této podobě expresivitu street-artové vizuality. Z této současné Šlajsovy tvorby je i práce získaná do Artotéky města Plzně.


Vystavoval ve Velké Británii (David Šlajs, Buckingham, 1999), na Mezinárodním bienále kresby v Plzni (2006), účastnil se několika výstavních projektů (Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, GmP, 2004, katalog; Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, GmP, 2006, katalog; Plzeňská pěna, Pécs, 2006, katalog).
© Artotéka města Plzně