Alois Moravec

5.1.1899 Chyšky u Milevska – 6.3.1987 Praha

Základy kreslení získal od svého otce a od svého učitele v měšťanské škole v Horažďovicích. V letech 1913-1916 studoval na pražské UMPRUM, jeho profesory byli E. Dítě, A. Hofbauer a F.Kysela, dále pokračoval na grafické speciálce AVU u prof. Maxe Švabinského. Věnoval se malbě, volné a užité grafice, kresbě, ilustracím – knihy K. Klostermanna, J.Š. Baara, také ilustracím do mnoha novin a časopisů – Lidové Noviny, České Slovo, časopisy pro děti Mateřídouška, Ohníček.
Věnoval se i práci pedagogické – vyučoval na Odborné škole typografické a středních školách v Plzni a v Praze.
Jako umělec byl především krajinářem – maloval především své rodné jižní Čechy, také ale Šumavu. Na obrazech znázorňoval nejen krajinu, ale také převozníky, pradleny na Otavě, plavení koní, venkovany při práci – mnohá díla jsou ceněna i pro svoji dokumentární hodnotu.
Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké n/ Vltavou, Muzea Šumavy v Kašperských Horách a Muzea Středního Pootaví ve Strakonicích.
© Artotéka města Plzně