Miroslav Pošvic

25. 12. 1959, Vrchlabí

V letech 1975–1979 vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, věnuje se volné grafice, především barevné litografii, kresbě, malbě a sochařské tvorbě, zejména v pískovci a ve dřevě. Tvorbu Miroslava Pošvice charakterizuje spirituálně zabarvený symbolický obsah, meditativní charakter a silný důraz na estetickou kultivovanost. Autor se soustředí na univerzální humanistická témata související s reflexí přírody a vnitřní zkušenosti člověka. V jeho tvorbě je možné rozlišit několik základních rovin: spirituální otázky, transcendentální situace, niterné lidské hodnoty a meditativní reflexe přírody. Tomuto tematickému zaměření odpovídá svou jemně zrnitou fakturou autorova oblíbená technika (litografie, grafit, pastel), která mu umožňuje vytvářet symbolické a archetypální motivy s měkkými obrysy, volně položené v neurčitém, světlem prozářeném prostoru. Miroslav Pošvic si vytvořil v této oblasti precizní rukopis.
Abstrahované formy jsou volně inspirovány biomorfními, respektive určitými parakosmickými útvary. Výrazově Pošvicovu tvorbu charakterizuje důraz na vysoce estetizované zpracování, které určuje celé výtvarné pojetí díla a posouvá je až k dekorativním polohám. Práce v Artotéce města Plzně byla oceněna na Středoevropském bienále kresby v Plzni v roce 2000 a je velmi kvalitní ukázkou autorovy meditativně zaměřené tvorby.

Miroslav Pošvic vystavuje od druhé poloviny osmdesátých let na kolektivních výstavách i samostatně, doma i v zahraničí. V roce 1988 měl první samostatnou výstavu v italském Trentu, o rok později ve Vídni, v roce 1990 ve Frankfurtu. Od počátku devadesátých let opakovaně vystavoval v Praze, samostatně se vedle jiných českých měst představil i v Plzni (poprvé v roce 2000 v tehdejší Stop Gallery). Získal několik významných ocenění v oboru grafiky (Grafika roku v roce 1994, cenu Art Addition ve Stockholmu v roce 1995, cenu na výstavě 200 let litografie v Praze v roce 1999 a cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni v roce 2000). Jeho dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze a v řadě soukromých sbírek v Evropě a zámoří.
© Artotéka města Plzně