Marek Škubal

22. 5. 1986, Plzeň

Žije v Dýšině u Plzně. V letech 2002 – 2006 studoval na SSUPŠ Zámeček v Plzni, obor kamenosochařství, v roce 2006 byl přijat na AVU v Praze do sochařského ateliéru prof. J. Zeithammla, v roce 2010 pobýval v ateliéru Grafika I, Prof J. Lindovského a v roce 2011 v Taipei National University of Arts na Taiwanu. Přestože jde o autora velmi mladého, můžeme v jeho tvorbě sledovat názorovou vyhraněnost, především orientaci na klasické hodnoty umění minulosti včetně moderny. Kromě tradičních figurálních témat, která uplatňuje především v kresbě a sochařském portrétu, ho zajímá bizarní svět přírody, zejména hmyzu, mravenců, kudlanek, ale i červů, pavouků a dalších živočichů. Inspirací se mu stala také hudba (sám hraje na zobcovou a příčnou flétnu), která jako nejduchovnější umění používající nenapodobujících formálních prostředků je mu příkladem využití abstraktního tvarosloví - zejména geometrického - ve vlastní sochařské tvorbě. Pro všechny jeho trojrozměrné práce je určující otázka prostoru ve vztahu k hmotě a formě nejen v klasických materiálech, ale i v instalacích a v performancích. Důležitou součástí jeho tvorby jsou plošné práce kreslířské a grafické, zajímá ho tradiční východní kaligrafie, ilustroval několik knih, podílel se na tvorbě animovaných filmů. Zúčastnil se řady výstav a soutěží, např. výstavy SOCHAři v Masných krámech ZČG v Plzni (2006), Mezinárodního bienále kresby v Plzni (2008 a 2010), soutěže Grafika roku 2010, Clam Galasův palác, Praha (2011), putovní výstavy Figurama 07 a 09, mezinárodních sochařských sympozií v kameni, např. v německém Arnbrucku (2009) a Selbu (2010). Realizoval i řadu děl ve veřejném prostoru, např. Memento, atrium sídla Památkového ústavu v Plzni (2007), Zoomorfně-geometrická entomologická kompozice, areál parku Psychiatrické léčebny v Dobřanech a další.
© Artotéka města Plzně