Jiří Špinka

21.10.1944, Plzeň - 13.12.2020, Plzeň

Jiří Špinka vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor výtvarná výchova. Uměleckou činností Jiřího Špinky je restaurování, sochařství, řezbářství a medailérství. Špinka pravidelně představuje svá díla jak na společných výstavách UVU plzeňské oblasti od r. 1992, tak na samostatných výstavách v ČR i zahraničí. Jeho kinetické reliéfy jsou trvalou expozicí na zámku Červený Hrádek u Chomutova. Mezi významné realizace patří: Rekonstrukce plakety na Švehlův pomník v Chválenicích, medaile k výročí Západočeského muzea v Plzni, medaile Židovského muzea v Hartmanicích, pamětní medaile k otevření expozice historické zbrojnice Západočeského muzea v Plzni a další.
Jiří Špinka je autorem pamětní medaile ke 120. výročí Západočeského muzea v Plzni, vytvořil reliéfní výzdobu zvonů pro kostel sv. Martina ve Chválenicích a reliéfy na zvonech Bartoloměj a Hroznata.
© Artotéka města Plzně