Jiří Degl

17. 8. 1944, Plzeň

Vyučil se soustružníkem kovů a absolvoval SPŠ strojní (1966). Jako řada dnes respektovaných plzeňských autorů je ryzím autodidaktem, z profesionální strany u něho podporovali přirozenou inklinaci k výtvarnému projevu strýcové, Akad. malíř Theodor Pchálek a režisér a kameraman Karel Degl. Jiří Degl se v r. 1967 podílel na založení skupiny Intensit (viz zde, S. Bukovský).
Tvorba Jiřího Degla je formálně ukotvena v českém expresionismu; určující je výrazová role dramaticky utvářených forem, jejich až robustní charakter, expresivita barvy a energický rukopis. Charakteristická je určitá hutnost tvaru a prostoru, reagujících v principu vzájemného prolnutí v duchu kubismu. Pracuje s akvarelem, kvaší, olejem. Tematicky těží Deglova tvorba z oblasti mezilidských vztahů a vnitřních zkušeností, čili z duchovních prožitků, jak tuto sféru chápe sám autor. Práce z Artotéky města Plzně představuje městský motiv ztvárněný s charakteristickým vcítěním a výrazovou silou.

Jiří Degl vystavoval více než desetkrát v Plzni zejména se skupinou Intensit, samostatně se představil v Plzni a Třeboni. Účastnil se významných kurátorských projektů – mezinárodní výstavy Grenzgänger v r. 1998 a výstavy Ohlasy kubismu v Plzni v r. 2001. Zúčastnil se rovněž mezinárodního sympozia velkoformátových obrazů Jan Nepomucký - světec střední Evropy, které probíhalo v letech 1999 – 2004 v cisterciáckém klášteře v Plasích a jehož výsledky již byly představeny v řadě muzeí, galerií a kulturních institucí západní a střední Evropy.
© Artotéka města Plzně