Jaroslav Zapletal

16. 9. 1937, Litovel

Absolvent VŠUP v Praze (1959) a jevištního výtvarnictví na DAMU (1962) působil krátce jako divadelní výtvarník v Jihlavě (Horácké divadlo, 1962) a poté v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1962–1970). S plzeňským divadlem spolupracoval i během svého působení na Katedře výtvarné výchovy PF v Plzni, kam nastoupil jako odborný asistent v roce 1978 s pedagogickými zkušenostmi z LŠU, na níž učil v sedmdesátých letech. Svou vysokoškolskou pedagogickou dráhu završil působením na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni (od roku 2005).
Těžiště Zapletalovy práce se na přelomu osmdesátých a devadesátých let přesunulo z užité tvorby (scénografie, užitá grafika, výstavní výtvarnictví) k volné grafické a malířské tvorbě, v posledních letech inovované o vizuální postupy počítačové grafiky. Tematickým leitmotivem je aktualizace univerzálních obsahů a estetických forem historické, zejména středověké kultury. Tak vznikl cyklus dvanácti objektů Divadla neřestí, na němž autor začal pracovat na konci osmdesátých let a dokončil jej na přelomu tisíciletí. Monumentální soubor propojuje středověké téma Sedmi hlavních hříchů s barokní moralistní alegorií a etickými postoji současnosti. Esteticky se opírá o kombinaci historických forem a postmoderních objektů-koláží s využitím citací. K tomuto typu tvorby patří parafráze středověkých a barokních retáblů, naznačující vedle okouzlení hieratickým světem minulosti i zaujetí pro etický odkaz jeho morálního řádu. Tento inspirační zdroj rozvedl autor v roce 2004 v řadě počítačově upravených kreseb chrličů gotických katedrál.

Jaroslav Zapletal samostatně vystavuje od roku 1962 (Horácké divadlo v Jihlavě), od roku 1963 se účastnil přehlídek domácí scénografie doma i v zahraničí, členských výstav krajského odboru SČVU a výstav pedagogů Katedry výtvarné výchovy PF v Plzni. V prvních letech normalizace vytvořil výtvarné řešení velkých ideologických výstav propagujících komunistický režim (50 let KSČ v Západočeském kraji v roce 1971, 25 let Vítězného února v Západočeském kraji v roce 1973 a 30. výročí osvobození Sovětskou armádou v roce 1975). Je autorem několika veřejných realizací. V roce 1993 představil svoji tvorbu v Západočeské galerii v Plzni (Masné krámy), v roce 2005 v Evropském domě v Plzni a v roce 2007 mu Západočeská galerie v Plzni uspořádala komornější retrospektivu ve výstavní síni „13“. V roce 2002 získal 1. cenu v oboru kresba na mezinárodním bienále miniatury v kanadském Québecu.
Jaroslav Zapletal předsedal v letech 1994–1996 Unii výtvarných umělců ČR, v roce 1990–2004 byl předsedou UVU plzeňské oblasti, od roku1996 pracoval jako předseda organizačního výboru Bienále kresby Plzeň, jehož byl prezidentem.
© Artotéka města Plzně