Jiří Rataj

22. 1. 1957, Plzeň

V letech 1971 – 1975 vystudoval v Praze Střední umělecko-průmyslovou školu, poté absolvoval obor malířství a restaurátorství u A. Ballardiho a R. Ondráčka na AVU (1976 – 1983). Vedle restaurátorské činnosti se Jiří Rataj věnuje pedagogické práci. V r. 1995 se podílel na založení Soukromé střední umělecko-průmyslové školy v Plzni (SSUPŠ Zámeček), kde rovněž vyučuje restaurátorství a figurální malbu.
Po studiích se Jiří Rataj nejprve soustavně věnoval restaurátorské práci (nástěnné malby, závěsné obrazy, polychromované sochy, kopie historických maleb – např. kostel sv. Anny, Praha 3; Svatá Hora; minoritský klášter v Opavě; SVK v Plzni; zámecká kaple ve Zbirohu; zámek Kratochvíle aj.). Vlastní volnou tvorbu představil poprvé v Plzni v r. 1990. Jeho malba je poznamenána precizní technologickou a technickou průpravou restaurátora. Jiří Rataj využívá umných technických malířských efektů a fines, tematicky se zaměřuje na imaginativně interpretovanou figuraci, stylově tlumočenou expresivním rukopisem, který se však, spíše než k emoční hodnotě, obrací k specifickým dekorativním kvalitám expresivního malířského gesta. Zvláštní imaginativní transformací reality a interpretací prostoru - často jsou to jakési nekonečné pláně obydlené fantaskními útvary, jež probouzejí volné asociační možnosti - vpisuje Jiří Rataj do jisté míry své dílo do kapitoly surrealismu, plzeňskou výtvarnou tvorbou kupodivu takřka nepopsané. Do této kategorie patří i práce z Artotéky města Plzně.


Samostatně vystavuje od r. 1990 v Plzni, svou tvorbu představil rovněž samostatnou výstavou v Č. Krumlově. V r. 1995 se stal členem skupiny P 89 (viz zde, K. Frauknecht), s níž vystavuje od druhé poloviny 90. let na kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Naposledy samostatně vystavoval v Plzni v r. 2003, představil se rovněž na výstavě pedagogů SSUPŠ Zámeček v Plzni (Figura a místo, GmP, 2005).
© Artotéka města Plzně