Pavel Janouškovec

6. 10. 1961, Plzeň

Pavel Janouškovec se soukromě učil kresbě a malbě u malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře, v první polovině osmdesátých let navštěvoval malířské kursy Jiřího Patery. Na plenérech vedených tímto vynikajícím malířem nalezl také základní téma své tvorby – krajinu, kterou transformuje do více či méně abstrahované výtvarné kompozice, jejíž barevné plochy a znakové motivy, bez ohledu na konstruktivně stylizovanou podobu, evokují prostor, prvky a atmosféru krajiny. Janouškovcovy „kompozice“ patřily zejména v první polovině osmdesátých let skutečně k nejpůvodnějším a nejkvalitnějším obrazovým projevům v plzeňském výtvarném prostředí. Jejich racionálně věcný, abstraktní charakter zdůrazňovala i čistě katalogizační funkce obecných číslovaných názvů děl. Ostatně samotný typ krajiny jako výchozí inspirace těchto abstraktních kompozic měl technický charakter, k němuž se příležitostně vázal ekologický obsah. Později se Janouškovcova tvorba proměnila a konstruktivní základ jeho tvarosloví (ovšem vždy podaný s určitou expresivitou) vystřídalo volnější organické pojetí kompozice a forem. Přesto je to stále typ „moderní krajiny“, co jej zajímá, spojený s estetickým působením zde přítomných průmyslových prvků. Janouškovec vychází z lidského vnímání vlastního pohybu v prostoru; to je pak východiskem, které lze dále transformovat do imaginární „vnitřní krajiny“. Vedle malby, v níž se vedle klasického oleje a akrylu experimentálně uplatňují emaily, spreje či tmely, se Janouškovec věnuje grafice a tvoří rovněž spíše dekorativně zaměřené objekty ze dřeva a keramiky, či textilní obrazy.

Pavel Janouškovec samostatně opakovaně vystavoval od roku 1981, od počátku devadesátých let svoji tvorbu prezentoval pouze v zahraničí (Německo, Belgie, Holandsko, USA), teprve o deset let později znovu představil své práce v Plzni (Galerie Atrium, 2000, Galerie Jiřího Trnky, 2001). Účastnil se řady skupinových výstav, jako jeden z žáků Jiřího Patery byl zařazen do katalogem doprovázené výstavy Kolorismus - Jiří Patera a jeho škola v Plzni v Galerii města Plzně v roce 2003.
© Artotéka města Plzně