Josef Černý

13.1.1943, Praha

Josef Černý se narodil v Praze, vyrůstal ale v Sokolově, kam se jako tříletý s rodiči přestěhoval a žil zde až do roku 1966. Původním povoláním je jemným mechanikem. Po různých peripetiích se nakonec usadil v Plzni, kde dodnes profesionálně tvoří. Mnoho jeho obrazů vzniká rovněž na chalupě v Sušici.
Výtvarného vzdělání se Josefu Černému dostalo především kombinací vlastního úsilí a soukromých studií u profesionálních umělců, například u Františka Jelínka v Karlových Varech (1961-1963) nebo Vladimíra Havlice v Plzni (1970-1973). V letech 1978-1981 absolvoval výtvarnou školu pod vedením Lumíra Topinky.
Umělecký výraz malíře nakonec vykrystalizoval přirozenou cestou a ustálil se do podoby klasických krajinomaleb, ale také krajinných zákoutí nebo venkovských a městských motivů. V tvorbě nalezneme i přístavy či žánrové motivy městského života. Z hlediska technického převažují kresba, kvaš, akryl, setkáváme se i s olejomalbou i jinými technikami. Práce Josefa Černého sice vycházejí z vnímané skutečnosti a svým způsobem ji respektují, avšak eliminací detailu, zkratkou a švihem linie tvorba vybočuje z pouhé popisnosti. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí (SRN, Francie, Švédsko, USA, Austrálie atd.).
© Artotéka města Plzně