Miloš Franče

11.8.1928, Plzeň - 7.8.2007, Plzeň

Vyučil se hrnčířskému řemeslu, poté studoval na SPŠ keramické v Karlových Varech, vysokoškolská studia absolvoval na PF v Plzni a PF UK V letech 1943 – 1948 pracoval jako hrnčíř, průmyslový výtvarník a grafik v k. p. Škoda Plzeň. V r. 1968 nastoupil jako odborný asistent na katedře výtvarné výchovy v Plzni.
Intenzivně se věnoval zprvu oblasti užitkové keramiky, později pracuje s keramickým panelem jako autonomním výtvarným dílem. Vytváří keramické obrazy na šamotových deskách, tematicky převažují zátiší, mnohdy s alegorickým významem, uplatňuje se rovněž motivika přírodních prvků a struktur. Paralelně rozvíjí grafickou tvorbu, jejíž výtvarnou koncepci výrazně poznamenává zkušenost z keramických panelů ve výtvarném řešení plochy a způsobu, jakým se uplatňuje motiv v ploše. Jedná se o výrazně dekorativně koncipované, abstrahované kompoziční sestavy, do jejichž rámce se organicky včleňují věcné a přírodní motivy. Miloš Franče přitom pracuje i s široce využitelnými možnostmi kubistických principů ve vztahu tvaru a prostoru. Práce z Artotéky města Plzně náleží k rozsáhlé sérii grafických prací, které tyto výtvarné principy rozvádějí do podoby autonomních, dekorativně koncipovaných estetizovaných kompozičních variací inspirovaných přírodní morfologií.

Od r. 1949 se účastní členských výstav SZVU, později SČVU (dnes UVU plzeňské oblasti), představil se také na přehlídkách užité keramické tvorby (Plzeň, Praha, Klatovy, Č. Budějovice, K. Vary, Cheb), od počátku 70. do poloviny 80. představoval pravidelně svoji tvorbu na výstavách členů katedry výtvarné výchovy PF v Plzni. V 70. – 80. letech se mnohokrát samostatně představil v Plzni, v r. 1983 v Brně a Olomouci, v r. 1984 v Hradci Králové, v r. 1985 v Karlových Varech. V r. 1969 vystavoval v Dánsku (Silkeborg, Sprint). Účastnil se výstavy Ohlasy kubismu v Plzni (GmP, 2001, katalog), je členem plzeňské tvůrčí skupiny P 89 (viz zde, K. Frauknecht.
© Artotéka města Plzně