Luboš Vetengl

11. 3. 1988, Rokycany

Žije v Dolní Bělé na Plzeňsku. Studoval na Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček s.r.o. v Plzni, obor užitá malba, v roce 2008 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru grafiky prof. Jiřího Lindovského. Zabývá se kresbou, malbou a grafikou, uplatňuje především černobílou nebo monochromní škálu s lineárními konstruktivními prvky. Zajímá ho krajina s atmosférickými proměnami světla, která kontrastuje s civilizačními produkty strohých betonových staveb (Most nad křovím, 2009). Dokáže v nich naplno rozeznít technické možnosti kresby od „zaprášených“ uhlových kreseb až k lavírování a strohé rýsování perem a tuší. Vystavuje od roku 2005 v rámci společných školních výstav v Plzni a v Praze, zúčastnil se přehlídky Grafika roku v Clam-Gallasově paláci v Praze (2009) a VII. Mezinárodního bienále kresby Plzeň 2010, kde získal Cenu studentů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
© Artotéka města Plzně