Václav Benedikt

10. 7. 1952, Plzeň

Václav Benedikt je plzeňský malíř a grafik, patří k hlavním představitelům lyrické abstrakce a analytické malby. V letech 1978 - 1984 studoval soukromě u profesora Jiřího Patery. Tato výuka výrazně ovlivnila jeho budoucí tvorbu. Podílel se na mnoha skupinových výstavách, soutěžích či výtvarných přehlídkách nejen u nás, ale i v zahraničí. Spolupracuje s architekty při realizacích interiérů významných budov. Za svoji tvůrčí činnost v oblasti malířství byl v roce 1995 vyznamenán cenou Masarykovy akademie umění. V roce 2000 byl vyznamenán od Evropského kruhu Franze Kafky medailí Franze Kafky. Je členem Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti.
© Artotéka města Plzně