Gabriela Nováková-Varmužová

13. 4. 1964, Ostrava

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1982) a poté VŠUP v Praze u prof. M. Jágra (1984–1990). V rámci studia absolvovala v roce 1989 roční stáž v ateliéru prof. Jeana Gianini na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paříži. Výtvarný cit a vzdělání získávala již v rodině prostřednictvím svého otce, keramika a pedagoga Vratislava Varmuži. Profesionálně se vedle volné malířské a grafické tvorby věnuje knižní i časopisecké ilustraci a užité grafice, spolupracuje s řadou zavedených nakladatelství, výtvarně spolupracovala s Československou televizí Brno. Je členkou Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava. Od roku 2005 učí na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Základním výtvarným prostředkem Gabriely Novákové-Varmužové je kresba, bezpečně zvládnutá ve své imitační zobrazující funkci a výrazové schopnosti. Autorčin kreslířský cit navazuje v tomto smyslu na odkaz renesanční kresby, svým syrově realistickým expresivním akcentem evokuje zaalpskou kresbu 15.–16. století. S výrazovými prostředky pak zajímavě koresponduje tematizace prostých motivů rozpracovávaných v cyklech (Otepi, Ostrovy, Mapy). Charakterově výrazná kresba představuje jakési monické celky, fenomény, které získávají variačním opakováním zvláštní významovou poetiku a utkvělost. Autorka přitom rozšiřuje výrazovou a estetickou škálu kresebných prostředků různě kombinovanými, často vrstvenými postupy. Sem patří i práce získaná do Artotéky města Plzně.

Gabriela Nováková-Varmužová samostatně vystavuje od roku 1983, nejprve na Ostravsku. Svoji tvorbu představila mimo jiné v roce 1997, a 2002 a 2004 v Regensburgu, v Praze (2000, 2005), v Plzni (2000, 2004), Domažlicích (2001) a ve Vsetíně (2001). Zúčastnila se řady kolektivních výstav doma i v zahraničí (Kanada, Belgie, Německo, Norsko, Polsko). Vytvořila několik výtvarných realizací v architektuře (Lázně Darkov, 1994, Česká národní banka v Ostravě, Stacionář pro mentálně postižené děti v Praze-Žižkově, 1996 a 1999, Dům dětí a mládeže,Praha – Modřany, 2005 - 2006).

V Plzni svoji tvorbu představila na II., III., IV. a V. ročníku Středoevropského bienále kresby, kde v roce 1998 a 2002 získala cenu primátora města Plzně.
Samostatně vystavovala v Galerii Jiřího Trnky v roce 2000. V roce 2004 v Západočeské galerii a v Univerzitní galerii proběhla její výstava Česká a německá města / Deutsche und Tschechische Städte.
© Artotéka města Plzně