Pavel Falátek

24.11.1953, Rokycany

V letech 1969 – 1973 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti obor propagační výstavnictví a propagační grafika. Od roku 1973 do roku 1991 pracoval jako výtvarník propagace podniku Domácí potřeby v Plzni, od roku 1991 je soukromým podnikatelem a zakládá PF studio, Ateliér Falátek s.r.o. se zaměřením na orientační systémy a grafický design. Ve své volné tvorbě se zabývá kresbou a grafikou, zaujaly ho především technické možnosti sítotisku. Směřuje k minimalistickému pojetí jednoduchých grafických znaků, gestických tahů štětcem nebo jinými kreslířskými nástroji. V posledních pěti letech se intenzivně zabývá také výtvarnou fotografií. Jako jediné téma si zvolil žaluzie v oknu své pracovny, které pravidelně fotografuje v různých denních a ročních obdobích a zachycuje téměř deníkovou formou proměny světla a stínu na vertikálních lamelech žaluzií i to, co se odehrává za nimi. Fotografie můžeme vnímat jako abstraktní kompozice, občas oživené konkrétním přírodním detailem krajiny. Pavel Falátek samostatně vystavuje od roku 1987, zejména v prostorách budov sborů Českobratrské církve evangelické v Rokycanech, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Plzni, Praze, Domažlicích a ve Zlíně, ale i v galerijních prostorách, např. v Galerii Genesis v Praze (1991) nebo v Galerii Evropského domu v Plzni (2003 a 2007). Od roku 1988 se zúčastnil i řady kolektivních výstav a tematických projektů, např. v plzeňské Luně (1988), Klášteře v Plasích (1990), Muzeu hlavního města Prahy (Znak a svědectví,1991), Galerii Maecenas v Plzni (Cesty nás všech, 1993), Galerii města Plzně (Jasná zpráva, 1997), dvakrát obeslal charitativní projekt Bienále pro Diakonii (Praha 2007, 2009), naposledy vystavoval s Tomášem Kůsem v ambitu kláštera františkánů v Chebu (2010). Společně s básníkem Jiřím Pejlou vydal knihu Žalmúzie (GmP, edice Imago et verbum, 2011). Žije a pracuje v Liticích a v Plzni.
© Artotéka města Plzně