Jaroslav Veselák

21. 9. 1940, Pocinovice

V letech 1954 - 1959 studoval na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni, odbornou průpravu završil na Vysoké škole VŠUP v Praze v letech 1964 – 1970 v ateliérech sochařství a užité plastiky J. Malejovského a J. Kavana. Před vysokoškolskými studiemi pracoval v Zpč. keramických závodech v Horní Bříze, od r. 1970 působí jako pedagog v LŠU, později ZUŠ, po otevření SSUPŠ Zámeček v Plzni zde pracuje jako odborný pedagog oboru kamenosochařství.
Jaroslav Veselák se věnuje především plastice, svými realizacemi si vydobyl prestižní postavení zejména v oboru medailérství. V letech 1974 – 1987 vytvořil řadu realizací pro veřejné prostory (např. soubor keramických plastik pro MŠ v Plzni a Horní Bříze, plastika Plavce v areálu v Plzni na Slovanech, soubor medailónů pro DJKT v Plzni). Jeho tvorba se orientuje především na dekorativní a užitou plastiku, charakteristický je důraz na rytmizaci kompozičního řešení. Ve volné tvorbě, jíž se věnuje vzácněji, se zabývá figurální plastikou. Sem náleží také práce z Artotéky města Plzně – kompozičně živě rozehraná forma Klauna s atraktivním prostorovým řešením a svébytným expresivním účinem.

Od r. 1972 pravidelně vystavuje na členských výstavách SČVU, později UVU plzeňské oblasti. Úspěšně se účastnil prestižních výstava a přehlídek medailérské tvorby (Praha, Kremnica, Londýn, Paříž, Neuchatel, Výmar). Získal 1. cenu za návrh a realizaci medaile K. Engliše pro AV Praha v r. 1995, 2. cenu za návrh pamětní medaile Jana Patočky pro AV v r. 1997 a naposledy 1. cenu za návrh a realizaci medaile Senátu Parlamentu ČR v r. 2000.
© Artotéka města Plzně