Zdeněk Živný

29. 11. 1949, Plzeň - 22. 4. 1998, Plzeň

Absolvoval SUPŠ v Praze, po jejím ukončení (1970) pracoval ve výtvarné propagaci. Výtvarnou průpravu završil studiem na pražské AVU u prof. A. Paderlíka a O. Oplta, především ale jeho malířskou orientaci silně ovlivnilo působení prof. Jana Smetany, druha Františka Grosse ze Skupiny 42, na jehož morfologickou obrazovou strukturu Živný později navázal ve vlastní práci. Ostatně i tematicky se Živného tvorba hlásila z odstupu několika desetiletí k civilistnímu zaměření Skupiny 42 na městské prostředí, jeho atmosféru a vizuální charakter. Pražská studia podpořila rovněž koloristický charakter Živného malby. Postupně ji rozvinul k fragmentárně pojímané uvolněné barevné skladbě, morfologicky navazující, jak bylo zmíněno, na Grossovu tvorbu. Jeho osobitý malířský styl vymezuje jemnou dynamicky rozváděnou lineární sítí zlomkovitě uplatněné barevné plošky na znělých barevných podkladech a připomíná tak nepravidelně poskládanou arabesku. Zdánlivý chaos vyvažuje důsledně koloristické pojetí. Často se jedná o působivé vize architektonických dominant v monumentálním rámci nevymezeného atmosférického prostoru, představy vyrůstající z rušného rytmu života města (cyklus Věží a Katedrál). Práce získané do Artotéky města Plzně jsou velice kvalitními ukázkami zralé fáze Živného tvorby. Zlomkovitá struktura obrazů s tříští pestrých plošek přechází později i do polychromovaných objektů, ve kterých se dynamické obrazové vize rozvíjely v prostorové podobě. Tato tvorba naznačovala další vývoj Živného předčasně uzavřeného díla. Zdeněk Živný se v r. 1989 stal členem nově vzniklé tvůrčí Skupiny 89 (viz zde, K. Frauknecht). V 90. letech se podílel na založení Soukromé střední umělecko průmyslové školy Zámeček a mohl tak nejen svým dílem, ale i pedagogicky uplatňovat vliv na mladší výtvarnickou generaci.


Samostatné vystavoval v Plzni od r. 1986. Na členských výstavách skupiny P 89 představil svoji tvorbu mimo region i v zahraničí. Se západočeskými výtvarníky vystavoval od r. 1983, později od r. 1986 také v Polsku, Bulharsku, Rusku a Německu. Jeho kreslířské a grafické dílo souhrnně představila Zpč. galerie v Plzni v roce 1999. Živného práce byla zařazena do výstavního projektu Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni (GmP, 2004, katalog).
© Artotéka města Plzně