Barbora Motlová

16. 4. 1979, Plzeň

Studovala na Gymnáziu Luďka Piky v Plzni (1993-1995) a Soukromé střední umělecko-průmyslové škole Zámeček v Plzni, obor užitá malba (1995-1999), poté na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1999-2005) v ateliéru grafiky M. Titlové-Ylovski (1999-2001), v ateliéru figurativního sochařství M. Gabriela (2001-2003) a v ateliéru intermediální tvorby V. Stratila (2003-2005) tamtéž, pobývala na zahraničních stážích na Technické fakultě v Ljubljani ve Slovinsku (ateliér textilní tvorby, 2003) a na L´École des Beaux Arts v Rennes ve Francii (2005).

V letech 2007-2008 pokračovala ve studiu v ateliéru V. Skrepla na pražské AVU. Žije a pracuje v Plzni, kde v současné době vyučuje figurální kreslení a grafiku na Soukromé střední umělecko-průmyslové škole Zámeček.

Barbora Motlová prošla obdobím experimentování s objekty, které fotografovala v romantickém prostředí Moravského krasu, nejvlastnější polohu tvorby však našla v klasické malbě a ilustraci, která jí umožňuje rozvíjet bohatou imaginaci odkazující k prvotním dětským prožitkům.V jejích obrazech, kresbách a grafikách se prolíná vysněný svět idylické(pohádkové) přírody se zvířaty a skřítky se světem reálným s akcentací vlastního já, které do něj vstupuje prostřednictvím autoportrétů, zejména z období dětství a dospívání. Zdá se, že je předurčena k ilustracím knih pro děti (spolupracuje s nakladatelstvím Argo), ale je jí vlastní i volná malířská tvorba. Samostatně vystavovala v Plzni, Jihlavě a v Praze, zúčastnila se celé řady tematických projektů a skupinových výstav, např. Czecharny, Nádraží Jižní předměstí, Plzeň (2004), Dívčí válka, Galerie kritiků, Praha (2006), Female 2, Galerie Graz, Řezno (2007), Mezi zvířetem a rostlinou, GKK, Zámek Klenová, (2008), Jiná skutečnost, Galerie města Plzně (2008) a dalších.

Obraz Oni zpracovává téma identity a vztahu člověka k přírodě s tajemným archaickým podtextem a je dobrou ukázkou autorčiny současné tvorby.
© Artotéka města Plzně