Naděžda Škardová

6. 2. 1945, Moravská Bránice

Středoškolská studia absolvovala v Plzni, výtvarný talent a zájem ji přivedl na AVU v Praze, kde studovala malířský obor u prof. A. Pelce a A. Fišárka. Studium ukončila v r. 1975, od té doby se soustavně věnuje grafické a malířské tvorbě, v níž převládá figurální tematika. Zastoupena je rovněž krajinomalba a zátiší, i tato témata však příznačně poznamenává lidská přítomnost. V r. 1986 nastoupila Naděžda Škardová jako odborná asistentka na katedru výtvarné výchovy PF v Plzni.
Výtvarný projev Naděždy Škardové je založen na monochromatickém barevném podání s harmonicky volenými barevnými akcenty a výraznou funkcí rukopisného malířského gesta, které nanáší barvu široce, v tenkých lazurních vrstvách. Transparentní charakter takto vrstveného malířského podání je pak základem barevné výstavby obrazu, v kompozici rytmicky členěného sumárními tvary motivů. Tato malba vytváří zvláštní prostorový kontext s neurčitými vztahy plochy a hloubky, do něhož jsou vepsány figurální a věcné prvky, charakterizované dynamickou kresebnou zkratkou. Práce Naděždy Škardové se obracejí k vrstevnatým vztahům člověka a světa, zabývají se sférou mezilidské komunikace, s výraznou ženskou empatií tematizují určitý zvnitřněný intimní rozhovor jedince s jeho bezprostředním žitým světem. Do této polohy patří i díla získaná do Artotéky města Plzně.

Vystavuje od r. 1977 na členských výstavách SČVU, později UVU plzeňského kraje, účastní se skupinových výstav. Vytvořila několik realizací do veřejných interiérů v goblénu (Mariánské Lázně, PNS, 1967), aradekoru (Hostouň, obřadní síň, 1969), deskových obrazech (Kozojedy, MŠ, 1982) i kombinaci deskových obrazů a keramiky (Sušice, pošta, 1984). Samostatně představila svoji tvorbu v Plzni v r. 1985, naposledy v r. 2005 (Galerie Jiřího Trnky).
© Artotéka města Plzně