Svatopluk Janke

3.1.1909 České Budějovice – 25.1.1995 Příbram

Při studiu na II. plzeňské reálce rozvíjel své výtvarné dispozice v malířské škole Aloise Kalvody. Po maturitě pokračoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze. Po ukončení studia v roce 1937 působil v soukromé architektonickém ateliéru v Praze, následně se přestěhoval do Plzně a pracoval v projektovém ateliéru stavebního podniku Stavoprav. Vytvořil na 150 stavebních a interiérových projektů, působil v oblasti památkové péče, kde mnohé bylo restaurováno a zachráněno díky jeho obětavé práci. K známým pracím náležely interiéry kaváren a květinových síni, respektující vždy klasické materiály – dřevo, kámen, kov, textil.
Byl scénografem Divadla J.K. Tyla, zajímal se o loutkářství ve spolupráci s Josefem Skupou.
Patřil k aktivním výtvarným umělcům, byl výborným malířem a grafikem. Zajímala jej především krajinomalba, městské veduty, historické dominanty měst. Motivy čerpal v západních Čechách a na Šumavě, početné jsou obrazy Plzně, kterou měl rád.
Za celoživotní práci obdržel mnohá ocenění, v roce 1994 obdržel Pečeť města Plzně.
© Artotéka města Plzně