Anna Kocourková

17. 9. 1942, Plzeň

Vystudovala Školu výtvarné fotografie v Brně (1972 – 1976) v letech 1976 – 1977 navštěvovala přednášky na pražské FAMU. Fotografii se cílevědomě věnuje od poloviny šedesátých let (spolu s manželem Karlem Kocourkem).
Od počátku devadesátých let se intenzivně angažuje jako spoluautorka, organizátorka a kurátorka řady mezinárodních uměleckých projektů (zejm. cyklus Grenzgänger, mezinárodní sympozium Jan Nepomucký – světec střední Evropy). Za tyto aktivitu byla vícekrát oceněna (1999 Kulturní medaile spolkové země Horní Rakousy, 2001 ocenění St. Anna – Preias).

Fotografickou tvorbu Anny Kocourkové charakterizuje vizuální citlivost obrazového, „nedokumentaristického“ typu. V tomto smyslu je příznačný již název první výstavy, Fotografické obrazy, kterou uspořádala spolu s Karlem Kocourkem v roce 1971. Kolem poloviny 90. let toto obrazové pojetí fotografie vyzrává, dominuje barevná fotografie, v níž získává barva identitu koloristické malířské exprese, posiluje se obrazový charakter fotografického vidění, fotografický moment se stabilizuje a ustavuje do podoby oproštěného ikonického znaku, nebo jindy senzitivně orchestrované barevné féerie. Nejsou to ilustrativní záběry, momenty a dokumenty, nýbrž soustředěné obrazové znaky vytržené z toku času, vizuálně kultivované a zformované do podoby „Totální poezie“, jak zní (opět příznačný) titul jiné autorčiny výstavy. Práce z Artotéky města Plzně představuje tu část autorčiny tvorby, ve kterém téma fotografie-obrazu účinně konfrontuje s dokumentárním fotografickým záznamem. Výsledkem je zvláštní labilita mezi bytím jako pohybem v čase a utkvělou stopou existence.


V r. 1971 uspořádali Anna a Karel Kocourkovi v Plzni první výstavu s názvem Fotografické obrazy. Pravidelně vystavuje od 90. let, kdy také oba připravují a organizují významné umělecké projekty. Ve druhé polovině 90. let vystavovala Anna Kocourková, často společně s manželem Karlem Kocourkem, doma i v zahraničí, zejm. v Německu a Rakousku: 7 let mezinárodních sochařských sympozií Grenzgänger, Novoměstská radnice, Praha, 1997; Retrovie – Avanguardia, Museo Casabianca, Malo (I), 2003 - výstava putovala v následujících letech do Plzně, Opavy a Schloß Almegg. Samostatně se představila výstavou Totální poezie, Umění v prostoru, Mail-Art, Galerie města Plzně, 2002 (katalog), výstava Totální poezie byla uvedena rovněž v Německu (Pasov), Itálii (Malo) a Rakousku (Vídeň). Zúčastnila se řady domácích a zahraničních výstav děl ze sympozia Jan Nepomucký – světec střední Evropy, významná byla její samostatná výstava v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech: Colors of Anna Kocourková, 2005 (katalog).
© Artotéka města Plzně