Renata Čiháková

8. 4. 1947, Cheb

Zájem o výtvarnou tvorbu přivedl Renatu Čihákovou do LŠU, kde ji vedli Pavel Maur a Ladislav Fládr. Získala zde potřebné řemeslné základy, zejména v kresbě. V letech 1962–1966 absolvovala Střední průmyslovou školu strojní. Chtěla se věnovat průmyslovému designu, hlásila se proto na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kam však (i z důvodu neuspokojivého „kádrového profilu“) nebyla přijata. Volný kontakt s prostředím průmyslového designu získala ve Škodovce, kam nastoupila jako konstruktérka. Výtvarné tvorbě se věnovala ve volném čase. V roce 1969 svoji práci představila v Klubu mládeže Dominik, kde si jí všimli Stanislav Bukovský a Jiří Degl, a na základě výstavy ji pozvali do skupiny Intensit založené v roce 1967. Renata Čiháková se stala členkou skupiny v roce 1970 a dodnes se pravidelně účastní společných výstav (během normalizace se však neoficiální spolek nesměl prezentovat).
Tématem autorčiných volných prací ve druhé polovině šedesátých let byly motivy historizujících staveb, například historické portály s průhledy do interiéru (na tuto kapitolu své tvorby navázala v roce 2007 účastí na výstavě „Dědictví nám dané“ v Diecézním muzeu v Plzni, na níž členové skupiny Intensit reflektovali historickou architekturu). Paralelní zájem o portrétní tvorbu bohužel nebylo možno bez ateliéru soustavně rozvíjet. Kontakt s architekturou naproti tomu posilovalo i domácí zázemí, neboť manžel byl architektem. Renata Čiháková si oblíbila motivy z městského exteriéru, zejména poetiku periferie, s jejíž melancholickou starobylostí spojila klidný, lyrický malířský výraz. Kvalitní ukázky této tvorby představují obě autorčina díla v Artotéce města Plzně. Obdobný melancholicky ztišený charakter má i druhá složka autorčiny tvorby, krajinomalba, motivicky spojená s pobyty na Šumavě.

Renata Čiháková vystavuje od roku 1969, samostatně svoji tvorbu představila v roce 1970 ve výstavní síni Luna a v roce 1981 ve Volyni. Od roku 1990 se pravidelně účastní výstav skupiny Intensit, opakovaně vystavovala s jednotlivými členy skupiny (v roce 1983 s P. Michalcem, v roce 1997 se S. Bukovským). V roce 1991 představila svoji tvorbu samostatně ve výstavní síni Esprit v Plzni, následujícího roku v divadle v Chebu, v roce 1995 v Galerii Roudná v Plzni, v roce 2002 v Galerii U Svaté Anny a naposledy v roce 2007 jí k životnímu jubileu uspořádala samostatnou výstavu Studijní a vědecká knihovna v Plzni.
© Artotéka města Plzně