Zdeněk Světlík

3.5.1932 Cheb - 22.10.2021

V Aši absolvoval Odbornou školu textilní a následně v Brně Vyšší školu uměleckého průmyslu, obor textilní tvorby.
V letech 1955 – 1967 působil jako propagační výtvarník v organizaci Park kultury a oddechu v Plzni, v letech 1998 – 2013 spolupracoval s Divadlem J.K.Tyla, kde vytvářel plakáty a programy k inscenacím. Věnuje se užité grafice – je autorem průmyslových značek, plakátů,
v textilním výtvarnictví pak filmtisku a aradekoru. Jeho výtvarná práce je mnohostranná, svým charakterem současná, moderní. Realizoval výtvarné řešení řady výstav, expozic, vytvořil domovní znamení, návrhy tapiserií a aradekorů.
Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Muzea plakátu ve Varšavě, v Moravské galerii v Brně, v Galerii výtvarného umění v Chebu.
© Artotéka města Plzně