Miloš Ševčík

27. 6. 1939, Klatovy - 1. 12. 2007, Praha

V letech 1958–1964 vystudoval Vysokou škola uměleckoprůmyslovou v Praze. V šedesátých letech se profiloval jako grafik vytříbeného projevu, s osobitou morfologií a ikonografií volně pracující s bajkářskou tradicí zvířat, jež zrcadlí svět člověka, jejíž imaginativní potenciál citlivě a originálně zpracoval (skvělým příkladem této tvorby je suchá jehla Myší Athéna datovaná rokem 1964 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni). Vytvořil grafické cykly podle Gogolových povídek či na motivy Janáčkovy Lišky Bystroušky. Ve druhé polovině šedesátých let získal významná ocenění za grafickou tvorbu.
S nástupem normalizace se Ševčíkova tvorba stala nežádoucí, s oficiálním zdůvodněním ze strany někdejšího Fondu výtvarných umělců, že „nemá dnešku co říci“. Miloš Ševčík byl z veřejného výtvarného života vymazán a živil se jako propagační grafik. Do českého výtvarného světa se vrací až na počátku 90. let, a to jak grafickou tvorbou, tak i pozoruhodnými malbami středních i velkých formátů. Charakterizuje je osobité biomorfní tvarosloví na rozhraní mikrosvěta a makrosvěta, jež zcela dematerializuje jemné, mlhavě pastelové světlo prostupující plochu obrazu a jakoby rozmývající jeho tvary. Příroda je smyslovým impulsem abstrahovaných meditativních vizí, zcela náležejících světu ticha, v němž dochází k tušeným, pomalým a plynulým proměnám, které naznačují přítomnost oživujícího principu. Také hebce jemný povrch malby připomíná jemnou živou tkáň, sugerující jakousi zduchovněnou látku světa.

Miloš Ševčík samostatně vystavoval od roku 1967 (Galerie mladých, Mánes, Praha), do roku 1971 (Galerie mladých, Bratislava) uspořádal čtyři samostatné výstavy. Normalizace jej však z oficiální umělecké scény vyškrtla. Další samostatnou výstavu měl až v roce 1994 v prestižní Galerii moderního umění v Roudnice nad Labem. Od té doby se samostatně představil v řadě dalších významných galeriích včetně Výstavní síně Mánes v Praze (1999), v Plzeňském kraji v Galerii Klatovy / Klenová (1999) a Západočeské galerii v Plzni (2006). Od roku 1966 dodnes (s velkou normalizační prodlevou) se zúčastnil bezpočtu skupinových výstav, kde představoval rovněž svoji grafickou a kreslířskou tvorbu (rovněž na přehlídce současné československé grafiky v kanadské Ottawě v roce 1968). Od roku 1996 se pravidelně účastní Mezinárodního (dříve Středoevropského) bienále kresby v Plzni. Za grafickou tvorbu byl oceněn na Pražském salonu v roce 1967 (2. cena), na Bienále grafiky v Jihlavě v roce 1968 (1. cena) a na 1. Středoevropském bienále kresby v Plzni v roce 1996 (Hlavní cena). Je zastoupen ve sbírkách nejvýznamnějších českých galerií (NG Praha, ČMVU Praha aj.) včetně Západočeské galerie v Plzni.
© Artotéka města Plzně